Fegens naturreservat

Fegens naturvårdsområde ombildades 2012 till naturreservat. Naturreservatet ligger i Falkenbergs, Svenljungas och Gislaveds kommuner och sträcker sig således in i de tre länen Halland, Jönköping och Västra Götaland.

Fegen är ett vackert sjölandskap bestående av sjön Fegen och dess omgivning. Det är ett mycket populärt friluftsområde med sitt rika fågelliv och sitt omväxlande landskap.
Det nya reservatsbeslutet överensstämmer på det stora hela med det gamla naturvårdsområdets föreskrifter och syften. Däremot har tillträdesförbudet för fågelskyddsområdena i Fegen dock förlängts med ett par veckor. De fåglar som skyddas i det här området är Fiskgjuse och Storlom. Dessutom skyddas den vårlekande Siklöjan! Fegensjön är en av tre sjöar i hela världen som har Vårsiklöjan.

Numera är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområdena mellan den 1 april och den 31 juli. Under denna period är det också förbjudet att framföra motordriven farkost med en högre hastighet än 5 knop inom området.

Sjön Fegen är knappt 24 kvadratkilometer stor och räknas till en av de större sjöarna i Sverige. Sjön har ett djup på 38 meter och här finns bland annat den vårlekande siklöjan som räknas till en akut utrotningshotad art.

I sjön finns många fler fiskarter, såsom sik, gös, björkna och bergsimpa. Bland kända fågelarter i Fegens naturreservat kan nämnas fiskgjuse och storlom. Vidare finns här rödbena, havstrut och kanadagäss.
Fegens naturreservat har en total yta om 9,7 kvadratkilometer och har varit skyddat sedan 1980.

Syftet med naturreservatet är att:
• bevara och ge förutsättningar för den naturliga och artrika fiskfaunan, framförallt med inriktning på den vårsiklöjan.

• bevara Fegen som en naturligt näringsfattig sjö med god vattenkvalité.

• bevara den för området karaktäristiska fågelfaunan, framför allt med inriktning på arterna storlom och fiskgjuse.

• ge goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet.

• bevara de inom området förekommande naturtyperna och arterna som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt tillstånd. För uppgifter om habitat och arter, se bevarandeplan för resp. Natura 2000-område.

Läs mer om Fegens naturreservat »

 

 

 

Visste du att ...

... det är ungefär mitt i sjöns nedre del (i höjd med Gunnarpsbyn Joarsbo) som de tre landskapen Halland, Småland och Västergötland möts.

Kontaktinfo

FIA Fegen Inspiration Area

Uhlabovägen 1
311 52 Fegen

0702984435

 

Kontakta oss »

 

 

GPS
57.1059, 13.0316

 

Öppettider

Öppet från:
1 Juni- 31 Augusti
Alla dagar 10.00-18.00.sussextrugs-line1

Aktuellt

 

Karta

Här hittar du en karta i Fegenområdet. Som hjälper dig att hitta till olika platser i området. Dessutom kan den användas som kanotkarta

 

Läs mer »

 

 

Lägerkuponger

Du vet väl att du behöver köpa en lägerkupong om du ska övernatta på en av de fina lägerplatserna runt sjön?

 

Läs mer »

 

 

sussextrugs-line1


FIA Fegen Inspiration Area
Uhlabovägen 1 311 52 Fegen


www.visitfegen.se